Operasyon Ede men
Ede Ayiti

OHH_MH_UNIV_MAYOR_M-D.jpg

United Way of Miami-Dade ak Miami Herald/el Nuevo Herald aktive Operasyon Ede Men pou ede viktim tranblemann tè yo an Ayiti. Tranbleman tè a, pi move nan rejyon an depi 2010, te devaste peyi a ak zile vwazen yo. Yo te rapòte pèt pwofon nan lavi ak domaj enpòtan.

Pou ede ak sipòte fanmi ki afekte yo ak bezwen kout ak long tèm ki te kreye pa trajedi inatandi sa a, tanpri fè yon don anba a Operation Helping Hands. 100% nan fon yo ranmase nan men Operasyon ede men yo pral itilize pou achte atik sekou ak sèvis ki nesesè an Ayiti pandan moman kriz sa a. Don monetè yo te fè nan Operasyon Ede men yo pral ale dirèkteman nan ede moun yo nan Ayiti atravè òganizasyon ki pa Peye-ap travay sou tè a. Tranbleman tè a, pi move nan rejyon an depi 2010, te devaste peyi a ak zile vwazen yo. Yo te rapòte pèt pwofon nan lavi ak domaj enpòtan.

Pou fè yon don atravè lajan kript, klike sou bouton ki anba a pou peye via Bitpay.

BitPay, the easy way to pay with bitcoins.

Fòm don

* = enfòmasyon obligatwa

 

Tanpri chwazi kalite peman ou:


 

$

Please select your payment type. Your gift last year was .

Bill Me Payment

Securities Payment

Jun 06, 2023
$
$
$

Paj konfimasyon ka pran kèk moman pou parèt. Tanpri klike sou Kontinye yon sèl fwa. Mèsi.

This site contains confidential information. Each account is intended only for the person to whom it is assigned by the United Way. Any other use of an account is prohibited.

A copy of the official registration and financial information may be obtained from the Division of Consumer Services by calling 1-800-HELP-FLA (435-7352) toll-free within the state or by visiting www.FloridaConsumerHelp.com. Registration does not imply endorsement, approval or recommendation by the state. 100% of contributions are received by United Way Miami. Registration number: SC-00630.


E-Pledge Security & Privacy Statement